"Zbieraj - Pomagaj misjom - ODBIERAJ NAGRODY"

W kwietniu nasze przedszkole dołączyło do Ogólnopolskiego projektu ekologiczno - dobroczynnego "ZBIERAMTO W SZKOLE". W przedszkolu zorganizowana zostanie zbiórka surowców wtórnych m.in. baterii i drobnych monet. Obecnie środki pozyskane ze sprzedaży tych przedmiotów przekazywane są na wsparcie projektów misyjnych - pomoc ubogim i ochronę środowiska. Inicjatywa oparta jest na zasadzie: "ZBIERAJ - POMAGAJ - ODBIERAJ NAGRODY". Szkołazmisją.pl przydziela punkty placówce w zamian za zebrane surowce, a punkty są wymieniane na nagrody dla przedszkolaków. Więcej informacji na stronie: www.zbieramtowszkole.pl