Podsumowanie konkursu „ Drogi do sukcesu, marzenia do spełnienia, czyli jaki zawód chcę wykonywać w przyszłości, co chciałbym umieć?”

Zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu konkurs został rozstrzygnięty. W kategorii przedszkola z terenu 7 powiatów wpłynęło do organizatora 98 prac. W konkursie wzięli udział również nasi wychowankowie:

  - Zofia Ławniczak - gr. 3,4- latków

 - Zofia Powalska - gr. 5,6- latków

                                                                             - Filip Stawirej - gr. 6- latków

oraz wyróżniona w konkursie

-Oliwia Wolska - gr.4,5- latków

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział.

Zdjęcia nagrodzonych i wyróżnionych prac można obejrzeć na stronie www Ośrodka. Po otrzymaniu dyplomów z WODN Sieradz zdjęcia zamieścimy również na naszej stronie.