Czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkola

SZANOWNI RODZICE!

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowań w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędnym jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

W naszym przedszkolu w okresie od dnia 29.03.2021r. do dnia 11.04.2021r. ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie. Będziemy organizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik  kształcenia na odległość. Nauczyciele w ramach nauczania zdalnego, będą prowadzić działania w oparciu o codzienne przesyłanie materiałów edukacyjnych dla dzieci pocztą mailową.

Na pisemny wniosek rodziców złożony do dyrektora placówka ma obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania w reżimie sanitarnym wówczas, gdy :

- dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

- rodzic jest zatrudniony w podmiocie wykonującym działalność leczniczą

- rodzic realizuje zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19

Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Bądźmy dla siebie życzliwi i empatyczni. Życzymy zdrowia i wytrwałości.