Informacja o przyjęciach dzieci do przedszkola

Na podstawie protokołu Nr 3 Komisji Rekrutacyjnej do Publicznego Przedszkola w Brąszewicach z dn. 2.04.2021r. informuję, że w postępowaniu rekrutacyjnym wszyscy kandydaci z roczników 2016, 2017, 2018 ubiegający się o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Brąszewicach na rok szkolny 2021/ 2022 zostali przyjęci. Nie przyjęto dzieci z rocznika 2019 oraz dzieci rodziców, którzy nie potwierdzili woli przyjęcia.

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Brąszewicach