Ramowy rozkład dnia

7.30 - 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabiegi higieniczne. Swobodna aktywność dzieci. Gry stolikowe, zabawy konstrukcyjne.

8.00 – 8.15 Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy integrujące grupę.

8.15 – 8.30 Ćwiczenia poranne.

8.30 – 8.45 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe. Rozwijanie umiejętności kulturalnych i estetycznych.

8.45 – 9.05 Śniadanie. Nabywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków, zachowania porządku wokół siebie i prawidłowej postawy.

9.05 – 9.15 Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do zajęć.

9.15 – 9.40 Zajęcie I - wspieranie rozwoju dzieci; realizacja treści podstawy programowej.

9.40–10.15 Pobyt na świeżym powietrzu: zabawy, spacery, wycieczki, eksperymentowanie, obserwacje przyrodnicze, prace w ogródku przedszkolnym. Zabawy dowolne na powietrzu lub w sali gimnastycznej.

10.15-10.50 Zajęcie II - wspieranie rozwoju dzieci; realizacja treści podstawy programowej.

10.50-12.00 Zabawy dowolne lub kierowane przez nauczyciela np. muzyczno - ruchowe, w kącikach tematycznych czy zainteresowań.

Język angielski: grupa 4-5 - latków 11.00 - 11.30 (poniedziałek, środa)

                     grupa 5-, 6- latków 11.30 - 12.00 (poniedziałek, środa)

12.00 - 12.15 Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

12.15 - 12.45 Obiad. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków.

12.45 - 13.00 Odpoczynek. Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym. Praca indywidualna z dziećmi.

13.00-14.00 Zabawy i gry dydaktyczne, badawcze, konstrukcyjne, ćwiczenia słownikowe i gramatyczne, zabawy graficzne, praca indywidualna, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Religia w grupach 3,4,5- latków. Prace porządkowe. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

14.00-14.20 Podwieczorek

14.20-16.00 Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami.


Religia

Grupa żółwików: poniedziałek 13.00 - 13.30; środa 13.00 - 13.30
Grupa sarenek: poniedziałek 13.30 - 14.00, środa 13.30 - 14.00
Grupa lisków: poniedziałek 8.00 - 8.30, środa 8.00 - 8.30

J. angielski

Grupa żółwików: poniedziałek 11.00 - 11.30; środa 11.00 - 11.30
Grupa sarenek: poniedziałek 11.30 - 12.00, środa 11.30 - 12.00
Grupa lisków: poniedziałek 12.30 - 13.00, środa 12.30 – 13.00

 
Ramowy rozkład dnia dla grupy popołudniowej

12.45 – 13.00  Religia (poniedziałek, środa)

13.00 – 13.35  Schodzenie się dzieci. Swobodna działalność dzieci.Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Język angielski (poniedziałek, środa)

13.35 – 13.50  Zabawy ruchowe

13.50 – 14.00  Zabiegi higieniczne

14.00 – 14.40  Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych.

14.40 – 14.50  Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

14.50 – 15.20  Podwieczorek. Nabywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków, zachowania porządku wokół siebie i prawidłowej postawy.

15.30  Czynności samoobsługowe w toalecie.

16.40  Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace w ogródku, eksperymenty na powietrzu.

16.40 – 16.50  Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.

16.50 – 17.20  Odpoczynek. Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym. Eksperymentowanie. Praca indywidualna z dziećmi.

17.20 – 18.00  Zabawy dowolne w sali. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Prace porządkowe. Rozmowy z rodzicami.


Poniedziałek i środa
Religia
12.45 – 13.00
Język angielski
13.00 – 13.15