Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W BRĄSZEWICACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


Przewodnicząca: Zaton - Smok Ewa
Z-ca przewodniczącej : Oleś Magdalena

Sekretarz: Szymaszek Katarzyna
Skarbnik: Rygas Ewa